Nhổ Răng

300.000đ – 800.000đ

 • Răng 1 chân
 • Răng nhiều chân
 • Răng khôn (nhổ thường)
 • Răng sữa (không dùng kim)
 • Răng sữa dùng kim

Tiểu Phẫu Răng Khôn

1.000.000đ – 4.000.000đ

 • Răng khôn lệch, ngầm
 • Cắt chop
 • Cát chop tram ngược

Tẩy Trắng Răng

1.300.000đ – 3.000.000đ

 • Tại phòng khám
 • Tại nhà
 • Tẩy trắng kết hơp
 • Thuốc tẩy lấy thêm
 • Làm lại máng

Trám Răng

200.000đ – 1.000.000đ

 • Trám composite quang trùng hợp
 • Tram composite quang trùng hợp có lót
 • Đắp mặt răng, trám khe hở
 • Trám Glas Ionomer Cement

Cạo vôi răng

300.000đ – 700.000đ

 • Cạo vôi một lần hẹn
 • Cạo vôi hai lần hẹn
 • Có xử lý chống ê

X-Quang Toàn Hàm

70.000đ – 600.000đ

 • Phim kỹ thuật số (quanh chóp, mặt nhai, cắn cánh, toàn cảnh)
 • Conebeam CT (1 hàm, 2 hàm, In thêm phim)
 • Conebeam CT chỉnh nha

Chữa Tủy

1.000.000đ – 3.000.000đ

 • Một chân
 • Hai chân
 • Chữa tuỷ lại

Chỉnh hình

37.000.000đ – 140.000.000đ

 • Niềng răng bằng mắc cài kim loại
 • Niềng răng bằng mắc cài sứ tự khóa
 • Niềng răng bằng Invisalign/Kline