Trần Thị Ngọc Trang

Bác sỹ

Speciality

Bác sỹ

- Tốt nghiệp đại học y dược TP. Hồ Chí Minh
- Giảng viên tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
- 2 năm kinh nghiệm điều trị