Nguyễn Hồ Quỳnh Anh

Bác sỹ, Tiến sỹ

- Tốt nghiệp đại học TOKYO MEDICAL AND DENTAL tại Nhật Bản
- Giảng viên tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
- 4 năm tu nghiệp trong lĩnh vực đau Orofacial ở Tokyo, Nhật Bản.

Trần Thị Ngọc Trang

Bác sỹ

- Tốt nghiệp đại học y dược TP. Hồ Chí Minh
- Giảng viên tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
- 2 năm kinh nghiệm điều trị